එම්එස් ප්ලේන් වීව් වයර් මෙෂ්

  • MS Plain Weave Wire Mesh

    එම්එස් ප්ලේන් වීව් වයර් මෙෂ්

    සරල වානේ, කාබන් වානේ ලෙසද හැඳින්වේ, එය කම්බි දැල් කර්මාන්තයේ දැඩි ලෙස භාවිතා වන ලෝහයකි. එය මූලික වශයෙන් යකඩ හා කුඩා කාබන් වලින් සමන්විත වේ. නිෂ්පාදනයේ ජනප්‍රියතාවයට හේතු වී ඇත්තේ එහි සාපේක්ෂව අඩු ආවරණයක් සහිත පුළුල් භාවිතයයි. සරල වයර් දැලක්, බෝල්ක් යකඩ රෙදි ලෙසද හැඳින්වේ. බ්ලැක් වයර් දැල .එය විවිධ රෙදි විවීම ක්‍රම නිසා අඩු කාබන් වානේ කම්බි වලින් සාදා ඇත. සරල රෙදි විවීම, ඩච් විවීම, හෙරින්ග්බෝන් රෙදි විවීම, සරල ඩච් විවීම. සරල වානේ කම්බි දැලක් ස්ට්‍රෝ ...